Yaşam Boyu Öğrenim.Com | .Net | .Org | Türkiye''nin En Büyük Eğitim & Kültür & Haber Portalı
Amaç ve İlkelerimiz & Hedeflerimiz & Vizyonumuz
Amaç ve İlkelerimiz & Hedeflerimiz & Vizyonumuz

YAŞAM BOYU ÖĞRENİM.COM | .NET | .ORG | Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Lisans ve Önlisans bölümlerinin tamamı başta olmak üzere, çeşitli üniversitelerin uzaktan eğitim sistemleri, sürekli eğitim merkezleri, Lisans ve Yüksek Lisans öğrencilerine kaynak desteği ve yardımcı platform hedefi ile kurulmuş bir portaldır.

  •             İnternet teknolojilerinin hızla geliştiği günümüzde, her alanda olduğu gibi biz de eğitim ve kültür alanında, kendi ihtiyaçlarımız doğrultusunda bu teknolojiden azâmî ölçüde faydalanmak, ancak kendimiz faydalanırken bilgi birikimi, donanım ve tecrübelerimizi insanlarla paylaşmamız gerektiğini düşündük. Bu inanç doğrultusunda, önceleri kişisel fikirlerle ortaya çıkan portalımız, düşüncemizi paylaştığımız dostlarımızın da katılımıyla hedeflerimizi büyük tutmamız gerektiğini, ülkemizde bu alandaki eksikliği ve boşluğu doldurabilmek için tüm kaynak ve imkânlarımızı seferber etmemiz gerektiğini ortaya çıkardı.
  •             Bu konuda, ülkemizde büyük bir boşluk olduğu gerçektir. YAŞAM BOYU ÖĞRENİM.COM | .NET | .ORG | Yönetim Kurulu olarak öncelikli hedefimiz bu alandaki boşluğu doldurmak, şimdiye kadar yapılamayanları yapmak, sınırsız ve eksiksiz bir doküman kaynağı olmaktır.
  •             Ancak, öncelikli hedeflerimizin dışında uzun vadeli hedeflerimizi, hayallerimizi, misyonumuzu ülkemiz insanlarına, öğrencilerimize adadık.
  •             Gerektiği zaman bir öğrenci birliği, gerektiğinde bir sivil toplum kuruluşu ve gerektiğinde de yardıma ihtiyacı olan herkese yardım için çırpınan bir yardım kuruluşu gibi davranmaya kararlıyız.
  •             Hiçbir maddi beklentimiz ve hedefimiz yoktur. Bunun böyle bilinmesi gerektiğini özellikle vurgulamak istiyoruz.
  •             Portal olarak her yaştan ve eğitimin her seviyesinden öğrencilerimize kaynak desteği sağlamak kadar yaren de olmalıydık; İşte bunu gerçekleştirmeye de kararlıyız.
  •             Portalımıza entegre forumlarımızda, öncelikli hedef kitlemiz olan Açık Öğretim ve Uzaktan Eğitim Sistemi öğrencileri olmak üzere, tüm öğrencilerimize tartışma, fikir alış verişinde bulunma ortamı da sağlamaya çalıştık.
  •             Yazar kadromuza dahil etmeye çalıştığımız büyük, güçlü ve tanınmış (bazıları dünyada tanınan ve dünyanın geleceği için önemli görevlerde bulunan) isimlerle öğrenci arkadaşlarımızın dünyalarını daha da genişletmeye, ufuklarını açmaya da çalıştık.
  •             Doğal olarak tartışmalar, fikir alışverişleri her konuda olacaktır. Özellikle Sosyoloji gibi Toplum Bilimi okuyan arkadaşlarımızın görüş ve fikirlerine, dünya düzeni, memleket meseleleri gibi konularda düşüncelerine forumlarımızda ev sahipliği yapmak bizim için şimdiden büyük bir onur ve şeref olacaktır.
  •             Bilinmelidir ki herkes gibi bizim de elbette bir dünya görüşümüz var. Tek bayrak, tek millet inancında, ülkemizin varlığı, birliği ve bütünlüğü felsefesi ile yaşıyor ve yansıtmaya çalışıyoruz.
  •             Emperyalizm, sömürü, işgaller ve istilaların karşısında dimdik durmaya yeminliyiz. Haklının hakkını teslim etmeyenlere, insanların acıları üzerinde kendi dünyalarını inşaa etmeye kalkanlara, insan ve kişilik haklarını yok sayanlara karşı susmamaya da yeminliyiz.
  •             Eğitim ve kültür alanında yayıncılığın hiç kolay olmadığını biliyoruz. Bu topraklarda yaşayan tüm vatandaşlarımızın, bu vatanın bir parçası olduğunu düşünerek, insan olarak insana hak ettiği değeri vermeye geldik.
  •             Yalnız kendi egolarını tatmin etmek, internette benim de bir web sitem var diyebilmek için internet yayını yapmaya kalkanlardan değiliz.
  •             Güzel ülkemizin güzel insanlarına hizmet edebilmek, paralarını değil dualarını alabilmek için geldik.
  •             Birçok sosyal sorumluluk projelerinin de içinde yer almayı düşünüyor ve planlıyoruz. Bir araya getirebildiğimiz her insanımızın, gencimizin bize verdiği manevi güçle ülkemizin güzel insanlarının sorunlarına ve memleket meselelerine de gücümüzün yettiğince parmak basmaya çalışacağız.
  •             İnanıyoruz ki, gerek üye sayımız ve gerekse güçlü yazar kadromuzun keskin kalemleriyle hedeflerimize her geçen gün biraz daha hızlı koşacağız. Tabi bütün bu çalışmalarımızın zamanla bir portala sığdırılamayacağını da düşünüyoruz. Üniversitelerimizle, değerli hocalarımızla yapacağımız işbirlikleri ile çeşitli sosyal faaliyetlerimizin de olacağını şimdiden söyleyebiliriz.
  •             Kısacası bu alanda daha önce de belirttiğimiz gibi hiçbir maddi beklentisi olmayan tamamen gönüllü kadromuz ve yönetim kurulumuzla çağımızın altın kalbini arıyoruz!..
  •             Öncelikli hedeflerimiz Anadolu Üniversitesi bünyesinde uzaktan öğretimle eğitim veren Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri başta olmak üzere diğer bazı üniversitelerimiz bünyesinde de yine uzaktan öğretim sistemiyle eğitim vermeye başlayan Açıköğretim Fakültelerinin, örgün öğretimdeki muadillerine kıyasla müfredat ve yönetmelik eksikliklerini gündeme taşıyıp, bunlara bağlı öğrencilerin maruz kaldıkları hak mahrumiyetlerinin giderilmesine yönelik girişim ve çalışmalardır. Aynı anlamda, örgün eğretim sistemine dahil öğrencilerin Açıköğretim sistemine bağlı öğrencileri kendileri ile kıyaslayıp, bilinçsizce küçümseme, küçük düşürücü tavırlarına son verilmesi için gerekli girişimlerde bulunmak da en önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor.
  •             Yurt dışında eğitim veren ve ülkemizle mutabakat anlaşması bulunmasına rağmen, örneğin “Uluslar arası Ahmet Yesevî Türk-Kazak Üniversitesi”, (Türkiye ve Kazakistan Cumhuriyetleri’nin uluslar arası özerk statüye ortak devlet üniversitesidir. Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nur Sultan NAZARBAYEV ile Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Süleyman Demirel arasında, 29 Nisan – 1 Mayıs 1992 tarihlerinde gerçekleşen Almatı zirvesinde yayınlanan “Ortak Bildiri” ve 1 Mayıs 1992’de iki ülke arasında imzalanan “Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor alanlarında İş Birliği Anlaşması” ile, Türkistan Devlet Üniversitesi’nin iki ülkenin ortak üniversitesi haline getirilmesi kararı alınmış ve konuyla ilgili mutabakat zaptı, 28 Eylül 1992’de Ankara’da imzalanmıştır.) Yüksek Öğretim Kurumu tarafından denkliklerinin verilmemesi nedeniyle bu gibi üniversitelerde eğitim gördüğü için büyük bir mağduriyet yaşayan binlerce öğrenci arkadaşımızın mağduriyetlerine çözüm yolları aramak da yine öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır.
  •             Portalımızı Facebook, MSN gruplarımız ve portalımıza entegre olarak hazırladığımız sohbet kanalları ile destekleyerek öğrenci arkadaşlarımızın kendi aralarında ve yöneticilerimizle 24 saat kesintisiz iletişim kurabilmelerini ve her türlü paylaşımlarının sürekliliğini de sağlamaya çalıştık. Alanında uzman, toplumun yakından tanıdığı bilim insanları, fikir önderleri ve lider ünvanına sahip kişilikleri yazar kadromuza kazandırmaya çalışıyoruz. İleride yazar kadromuzda göreceğiniz hukukçu hocalarımız ve hukukun birçok alanında çalışmaları bulunan, portalımızın da hukuk danışmanlığını üstlenecek hukuk uzmanlarımızın bilgi ve fikirlerinden istifade edebileceksiniz.
  • MİSYONUMUZ & VİZYONUMUZ
  •             Açıköğretim Fakülteleri, Lisans ve Ön Lisans bölümlerinin tamamı başta olmak üzere çeşitli üniversitelerin uzaktan eğitim sistemleri, sürekli eğitim merkezleri, Lisans ve Yüksek Lisans öğrencilerine kaynak desteği sağlamak.
  •             Açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemlerinde öğrenimlerine devam etmekte olan milyonlarca insanımızın, örgün öğretim sistemi öğretim kadroları ve öğrencileri tarafından kendileri ile sürekli kıyaslanıp dışlanmalarına, aynı eğitimi görüp, aynı bölümlerden mezun almalarına rağmen sürekli küçümsenmelerine karşı;
  •             Sosyal ve Özlük haklarının yok sayılmasına karşı;
  •             Örgün ve Açıköğretim sistemleri arasındaki eğitim ve hak adaletsizliğine karşı bir duruş sergilemek;
  •             Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Kanunları çerçevesinde hak arayışında bulunmak;
  •             Portalımızın yazar kadrosuna dahil etmeye çalıştığımız değerli hocalarımızın fikirlerinden her konuda istifade edilmesini sağlamak;
  •             Hedeflerimize ulaşabilmek, bahsettiğimiz konularda milyonlarca açıköğretim ve uzaktan eğitim öğrencilerinin problemlerine çözüm üretebilmek için başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Başbakanlık, ilgili bakanlıklar, Yüksek Öğretim Kurumu ve ilgili Üniversite Rektörlükleri, Siyasi Partiler, Sivil Toplum Kuruluşları ve Basın Yayın kuruluşları nezdinde gerekli tüm girişimlerde bulunmak;
  •             Ciddiyeti, çalışma konuları ve kapsadığı tüm alanlarla, şu ana kadar yapılmamış, ulaşılamamış bir saygınlık ve otoriteye ulaşmaya çalışmak;
  •             Örgün öğretim sisteminde mevcut uygulamaları bulunan ancak Açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemlerinde sözü dahi edilmeyen öğrenci birlikleri veya öğrenci kulüplerinin misyonunu üstlenerek, açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemine dahil tüm öğrenci arkadaşlarımızı bir çatı altında toplamak için açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemi ile eğitim veren tüm üniversitelerimizin rektörlükleri seviyesinde girişimlerde bulunmak;
  •             Portalımıza entegre sohbet kanallarında, Facebook ve MSN gruplarımızda, Türkiye’deki Açıköğretim ve örgün öğretim sistemleri ve müfredatları ile ilgili fikirlerin dile getirilebileceği ve tartışma ortamının sağlanacağı forumlar oluşturarak, adaletsizliklerin ve eksikliklerin giderilip, yanlışlıkların düzeltilmesi amacına yönelik olarak çözüm üretilmesine katkıda bulunmak;
  •             Dünyadaki açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemleri hakkında araştırmalar yaparak bunları ülkemizdeki uygulamaları ile karşılaştırarak sisteme yeni öneriler ve alternatifler sunmaktır.
  •             İhtiyacınız olan bilgi ve dökümanları eksiksiz olarak edinebilmek ve tüm bu çalışmalarımıza yalnızca manevi güç kazandırmak, hedeflerimize yürürken desteğinizi arkamızda hissedebilmemiz için portalımıza katılımlarınızı bekliyoruz.

 

Yorumlar 0
Copyright
Sayaçlar | Bugün : 861 - 2636 - 3496 | Dün : 1171 - 4850 - 6020 | Toplam : 1901107 - 16271970 - 18172242 | Üyeler : 0 - 620 | Online : 0 - 29

İstatistikler | Neler Yaptık | Hakkımızda | İletişim | SiteMaps | Rss
2o10-2o15 © Copyright Yaşam Boyu Öğrenim.Com | .Net | .Org. |
Türkiye'nin En Büyük Eğitim & Kültür & Haber Portalı
Hızlı Sohbet